Отливки на облицовъчни плочи за клинкер-охладители и преградни стени, скари за парни котли, носачи и др.